Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีมอบผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นาง แสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาพิเษก วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระอุโบสถ (กลางน้ำ) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


40778