เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดสิงห์บุรี

สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๑:๕๒
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๑:๕๙
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑๑:๕๒
ฮิต: 97

นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 _0085

55  _0060