Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ โดยทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางรวมถึงที่จอดรถ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ. เมือง จ. สิงห์บุรี

443232

443239 443300