Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ โดยทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางรวมถึงที่จอดรถ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ. เมือง จ. สิงห์บุรี

201288

64679073 453403731889460_4359217210724450304_o 65168378 453403845222782_211397624589189120_o