Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมกิจกรรมการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ ภายใต้โครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี" ณ ลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ อ. เมือง จ. สิงห์บุรี

S _9297932

111 S _9297933