Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ณ ศาลาการเปรียญวัดโภคาภิวัฒน์ วัดโภคาภิวัฒน์ ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

11

22    33