Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมโครงการ ออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง-ปั่น(ตามอัธยาศัย) รักสุขภาพ รักสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ

วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15.30 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ ออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง-ปั่น(ตามอัธยาศัย) รักสุขภาพ รักสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มความปลอดภัย ลดใช้พลังงาน และปันน้ำใจร่วมทำความสะอาดในทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ. เมือง จ. สิงห์บุรี โดยได้ศึกษาความรู้จากกิจกรรมการสาธิตการทำเตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร ที่บริเวณสำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

200 _0004

200 _0003 73323474 702304826939613_5095626011169521664_o
89688 89695