Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดสละบาป

วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดสละบาป ต.ท่าข้าม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

  _0012

1 2