Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 191023_0074

 

        วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) หมู่ 2 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี