Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

การจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 25

 

2

          นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ (อาคาร 5 ชั้น)