Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒3          นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี