Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

กิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)”

 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562เวลา 15.00 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ มอบหมายให้ ข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ณ บริเวณพื้นที่ภายใน ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี