Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและฟังปาฐกถาพิเศษ โครงการ Thailand Local Govemment Summit 2019

 

112110573

 

              วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและฟังปาฐกถาพิเศษ โครงการ Thailand Local Govemment Summit 2019 ณ อาคารประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ