Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรมทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ภายใต้โครงการ สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)

192920

 

      วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และน.ส. สุพรรษา สินทรธรรม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ภายใต้โครงการ สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean) ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี