Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญวัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

 

24122562