Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ 2563

567156765672

          วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น ๕ ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมหารือเตรียมการจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมแทน