Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

           

6192

6190

43462

6183

6181

                   วัน ศุกร์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม  พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนวิไลจิตร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นาง นันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ และข้าราชการพร้อมพนักงานราชการ ร่วมพิธีดังกล่าว