ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สร้างเมื่อ วันอังคาร, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๐:๐๐
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๐:๑๓
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๐:๐๐
ฮิต: 42

 

1.1

3.3

 2.2

        วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีท่านณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)