Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 จังหวัดสิงห์บุรี

 

 _0005

   1.3   

 _0019

106

107

 _0025

        วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในกิจกรรม ณ วัดสะเดา ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี