Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise for Clean)" ณ บริเวณระหว่างหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า และศาลจังหวัดสิงห์บุรี อ. เมือง จ. สิงห์บุรี

11

444

333

222

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise for Clean)" ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี