Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี ๒๕๖๓

22

2

6

5

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในงาน เพื่อรำลึกวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่ได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนสิ้นกำลังและพ่ายแพ้แก่พม่า เมื่อวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ.๒๓๐๙ ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้นและอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี