Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 _DE__0078

 _DE__0073

 _DE__0071

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท่านภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนบ้านหนองโขลง ม.๑ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการบริการเน็ตประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การศึกษาหาความรู้ และการค้าขายผ่านเน็ตประชารัฐ โดยมีท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และท่านจรัญ ทรายเพ็ชร ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าสิงห์บุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมให้การต้อนรับ