Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise for Clean)"

242158

S _3981324

48053

 

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise for Clean)" ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นหลากชนิดและทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า