Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2563

243502

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงหืบุรี เป็นประธานในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2563
ในการนี้ ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงานฯ ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี