Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐรวมใจรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

5

3

2

4

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ทำบุญ ถวายผ้าป่า ถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรม รักษาศีล ๕ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกต้นไม้ตาม โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ในการนี้ ท่านจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บำรุงหนองลี ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี