ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๖:๔๖
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ ๐๖:๔๒
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๖:๔๖
ฮิต: 167

 1

3

2

4

 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี