Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีหล่อเทียนพรรษาจังหวัดสิงห์บุรี

11

99

00

44

55

66

77

88 

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว