Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise for Clean)

11

22

55

33

77

88 

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมตามโครงการ สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise for Clean) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี