ร่วมกิจกรรมตามโครงการ สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise for Clean)

สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๐๗:๑๖
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๓:๓๙
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๐๗:๑๖
ฮิต: 71

11

22

55

33

77

88 

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมตามโครงการ สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise for Clean) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี