Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

พิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชและบวงสรวงเจ้าเมืองพรหมบุรี งานตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพรหมเทพาวาส (ชลอน) หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี

1

7

5555

3

4

9

10 

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชและบวงสรวงเจ้าเมืองพรหมบุรี งานตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพรหมเทพาวาส (ชลอน) หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว