Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

2

3

4

5

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงหฺบุรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโบสถ์ พระอารามหลวง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีตามวันฯ เวลา และสถานที่ดังกล่าว