Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรี เมืองสะอาด

 4.63 __8

4.63 _

4 0.63__

4 1.63__

4 2.63__

4 4.63__

4 6.63__

 

 วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสิงห์บุรี นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และนายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (30 ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี