Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลชองประเทศ

09.63 _

09 0.63__

09 1.63__

09 2.63__

09 3.63__

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางนันทนา บุญสร้าง นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสิงห์บุรี และ นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว