Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (30 ZONE)

181163 __5

181163 __4

181163 __3

181163 _

181163 __0

181163 __2

 

 วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการและนายทศพร สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรี เมืองสะอาด   คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (30 ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี