Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

รับมอบสิงห์โบราณ ที่ระลึกเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2564

                 

6.1.1

6.1.2

                 วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย    นางนันทนา บุญสร้าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมพิธีรับมอบสิงห์โบราณ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสปัใหม่ 2564 ณ อุโบสถวัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี