Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธ์ุ เพาะกล้าปี้นี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า"

249610

249609

 

          วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ " สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธ์ุ เพาะกล้าปี้นี้ปลูก

วันเข้าพรรษาปีหน้า" ณ บริเวณหนองหัวสิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี