Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

Annouce exam_JOB364_Page_1

Annouce exam_JOB364_Page_3

Annouce exam_JOB364_Page_2

 

ดาวน์โหลดที่นี่