Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ๐๕-๑๑-๖๑ 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ๒๔-๑๐-๖๑ 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ๒๕-๐๙-๖๑ 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ๑๐-๐๘-๖๑ 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ๑๓-๐๗-๖๑ 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ๒๔-๐๕-๖๑ 66
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ๒๖-๐๔-๖๑ 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ๑๖-๐๓-๖๑ 82
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ๒๑-๐๒-๖๑ 114
สรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ๒๑-๐๒-๖๑ 81