Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ๑๒-๐๗-๖๒ 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ๐๖-๐๖-๖๒ 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ๑๕-๐๕-๖๒ 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ๒๒-๐๔-๖๒ 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ๐๗-๐๓-๖๒ 92
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ๑๓-๐๒-๖๒ 99
สรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ๑๔-๐๑-๖๒ 120
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ๒๑-๑๒-๖๑ 117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ๐๕-๑๑-๖๑ 105
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ๒๔-๑๐-๖๑ 112