Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ๑๐-๐๘-๖๑ 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ๑๓-๐๗-๖๑ 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ๒๔-๐๕-๖๑ 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ๒๖-๐๔-๖๑ 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ๑๖-๐๓-๖๑ 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ๒๑-๐๒-๖๑ 92
สรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ๒๑-๐๒-๖๑ 69
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ๒๒-๑๒-๖๐ 132
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ๐๓-๑๑-๖๐ 155
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ๐๓-๑๑-๖๐ 119