Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ๒๔-๐๕-๖๑ 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ๒๖-๐๔-๖๑ 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ๑๖-๐๓-๖๑ 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ๒๑-๐๒-๖๑ 76
สรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ๒๑-๐๒-๖๑ 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ๒๒-๑๒-๖๐ 119
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ๐๓-๑๑-๖๐ 136
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ๐๓-๑๑-๖๐ 106