Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัด

แสดง # 
ชื่อ เผยแพร่เมื่อ %s ผู้เขียน ฮิต
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 901
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 750
ที่ตั้งสำนักงาน ๐๑ เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 1333
ผลงานสำนักงาน ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 765
พระราชบัญญัติสถิติ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1433
วิสัยทัศน์สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 793
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 848
โครงสร้างและอัตรากำลัง ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1866