Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัด

แสดง # 
ชื่อ เผยแพร่เมื่อ %s ผู้เขียน ฮิต
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 754
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 614
ที่ตั้งสำนักงาน ๐๑ เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 1173
ผลงานสำนักงาน ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 611
พระราชบัญญัติสถิติ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1206
วิสัยทัศน์สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 642
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 710
โครงสร้างและอัตรากำลัง ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1569