สำนักงานสถิติจังหวัด

แสดง # 
ชื่อ เผยแพร่เมื่อ %s ผู้เขียน ฮิต
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 568
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 452
ที่ตั้งสำนักงาน ๐๑ เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 977
ผลงานสำนักงาน ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 438
พระราชบัญญัติสถิติ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 901
วิสัยทัศน์สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 481
แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 538
โครงสร้างและอัตรากำลัง ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1172