Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓-๑๐-๖๒ 0
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ๑๑-๑๐-๖๒ 1
ร่วมกิจกรรมการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น ๑๑-๑๐-๖๒ 1
โครงการสำรวจ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ๐๑-๑๐-๖๒ 20
ร่วมต้อนรับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ๒๘-๐๘-๖๒ 35
จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2562 ๒๗-๐๘-๖๒ 35
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ๒๙-๐๗-๖๒ 54
เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านท่าน ๑๕-๐๗-๖๒ 50
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๒๕-๐๖-๖๒ 58
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ครั้งที่ 2 ๒๐-๐๖-๖๒ 78