Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ๑๒-๐๒-๖๒ 9
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ และนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ๑๒-๐๒-๖๒ 9
พิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติและพิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ๑๒-๐๒-๖๒ 9
การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2562 ๐๑-๐๒-๖๒ 21
งานแถลงข่าว "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2562 ๐๑-๐๒-๖๒ 18
พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ๒๙-๐๑-๖๒ 25
สัมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท" ๒๘-๐๑-๖๒ 29
พิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ปีพุทธศักราช 2562 ๑๘-๐๑-๖๒ 41
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2562 ๑๕-๐๑-๖๒ 50
กิจกรรม(Kick off) เพื่อเริ่มต้นแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ๑๐-๐๑-๖๒ 52