Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
วีดีโอประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนน้ำ" ๑๙-๐๔-๖๒ 8
โครงการธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑๗-๐๔-๖๒ 6
รดน้ำขอพร สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ๑๑-๐๔-๖๒ 15
ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ๑๑-๐๔-๖๒ 16
ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 2562 วันที่ 11 เมาายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารสาวนจังหวัดสิงห์บุรี ๑๑-๐๔-๖๒ 14
พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ๐๙-๐๔-๖๒ 9
ร่วมพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" ๐๖-๐๔-๖๒ 14
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ปีพุทธศักราช 2562 ๐๖-๐๔-๖๒ 17
ประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ๐๖-๐๔-๖๒ 34
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และงานวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2562 ๐๑-๐๔-๖๒ 29