Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ๒๙-๐๗-๖๒ 15
เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านท่าน ๑๕-๐๗-๖๒ 19
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ๒๕-๐๖-๖๒ 29
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ครั้งที่ 2 ๒๐-๐๖-๖๒ 45
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๒๐-๐๖-๖๒ 39
บรรยายชี้แจงการตอบแบบสำรวจ "ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562" ๑๔-๐๖-๖๒ 27
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ๑๔-๐๖-๖๒ 33
ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีฯ ๑๔-๐๖-๖๒ 28
ร่วมกิจกรรม สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for clean) ๑๐-๐๖-๖๒ 35
โครงการเก็บข้อมูลสถิติเดือนมิถุนายน 2562 ๐๔-๐๖-๖๒ 28