Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise For clean) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า และ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๒๘-๐๕-๖๓ 14
วันวิสาขบูชา ๐๗-๐๕-๖๓ 26
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 11/2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2563 คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี Covid-19) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7/2 ๒๘-๐๔-๖๓ 62
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ๐๗-๐๔-๖๓ 77
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise For Clean)" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๒๖-๐๓-๖๓ 88
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 ๒๔-๐๓-๖๓ 103
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๒๔-๐๓-๖๓ 76
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise For Clean)" ๑๘-๐๓-๖๓ 75
การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๑๓-๐๓-๖๓ 109
ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๓-๐๓-๖๓ 123