Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 2
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 1
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 1
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 1
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 2
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ๑๐-๐๘-๖๑ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ๐๙-๐๘-๖๑ 7
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ๒๖-๐๗-๖๑ 16
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี ๒๖-๐๗-๖๑ 6