Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ๑๗-๑๐-๖๑ 5
กิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๗-๑๐-๖๑ 5
กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๗-๑๐-๖๑ 4
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๗-๑๐-๖๑ 4
ร่วมแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ๑๗-๑๐-๖๑ 4
เปิดตลาดการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมลำแม่ลา ๑๗-๑๐-๖๑ 5
ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๑๗-๑๐-๖๑ 3
พิธีเบิกเนตร พระธรรมสิงห์บุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม)และรูปหล่อ พระครูมงคลนวการ(หลวงพ่อฉาบ มังคโล) ๒๔-๐๙-๖๑ 8
พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ๒๔-๐๙-๖๑ 15
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดโพกรวม ๒๔-๐๙-๖๑ 16