Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise For clean) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า และ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๒๖-๐๒-๖๓ 4
ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓ ๒๕-๐๒-๖๓ 11
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ๒๔-๐๒-๖๓ 21
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๑-๐๒-๖๓ 16
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ในพื้นที่ ณ วัดดาวดึงษ์ หมู่ที่๑ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี ๒๑-๐๒-๖๓ 11
ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดดาวดึงษ์ หมู่ที่ ๑ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๒๑-๐๒-๖๓ 10
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ ตลาดอินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ๑๙-๐๒-๖๓ 21
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Excercise For clean) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า และศาลจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๙-๐๒-๖๓ 16
ประชุมคณะทำงานฝ่ายกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และประเมินสินค้าของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 1/2563 ๑๔-๐๒-๖๓ 20
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐรวมใจรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑๔-๐๒-๖๓ 33