Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
Nso โปร่งใส ๒๐-๐๗-๖๑ 16
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ๑๑-๐๗-๖๑ 12
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ๐๙-๐๗-๖๑ 15
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี ๐๙-๐๗-๖๑ 17
พิธีบวงสรวงเทวาลัยองค์พระอินทร์ ๐๖-๐๗-๖๑ 17
พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน (วันค่ายแตก) ประจำปี พ.ศ. 2561 ๒๙-๐๖-๖๑ 21
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ครั้งที่ 3 ๑๙-๐๖-๖๑ 40
พิธีเปิดอุโมงค์ทางรอด ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย-สิงห์บุรี ที่ กม.69+500(ทางเข้าโรงพยาบาลพรหมบุรี) ๑๕-๐๖-๖๑ 31
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ๑๕-๐๖-๖๑ 37
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ๑๓-๐๖-๖๑ 36