Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี ๑๐-๐๑-๖๒ 48
เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ๒๖-๑๒-๖๑ 61
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ๑๙-๑๒-๖๑ 93
สำนักงานสถิติแห่งชาติ งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน ๑๙-๑๒-๖๑ 80
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ๑๘-๑๒-๖๑ 75
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ๑๗-๑๒-๖๑ 45
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางผังภาคกลาง" ๑๗-๑๒-๖๑ 47
ต้อนรับนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑๑-๑๒-๖๑ 45
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ๑๑-๑๒-๖๑ 37
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “จังหวัดสิงห์บุรี วิ่ง ต้านโกง” ๑๑-๑๒-๖๑ 57