Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
หมอชวนวิ่ง ๒๒-๑๑-๖๑ 26
การประชุมชี้แจงบุคคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี ๑๙-๑๑-๖๑ 18
ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะถ่ายทำวิดีทัศน์ "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ๑๙-๑๑-๖๑ 21
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรมและงบประมาณ เทศกาลงานกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 ๑๕-๑๑-๖๑ 40
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๔-๑๑-๖๑ 25
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรม การจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ๑๒-๑๑-๖๑ 21
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561 ๑๒-๑๑-๖๑ 16
ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน ๐๗-๑๑-๖๑ 22
ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ๐๖-๑๑-๖๑ 19
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๔-๑๐-๖๑ 22