Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คณะทำงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยเข้ารับมอบเกียรติบัติ ๓๐-๐๘-๖๐ 246
มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 ๒๘-๐๘-๖๐ 278
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๓-๐๘-๖๐ 176
TOT Young Club ๑๐-๐๘-๖๐ 206
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ๐๗-๐๘-๖๐ 197
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ๓๑-๐๗-๖๐ 192
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระราชกุศลฯ ๓๑-๐๗-๖๐ 186
อบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ๒๔-๐๗-๖๐ 197
สำรวจความคิดเห็นงานพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ๑๑-๐๗-๖๐ 176
พิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ๑๑-๐๗-๖๐ 173