Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ๐๗-๐๘-๖๐ 168
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ๓๑-๐๗-๖๐ 170
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระราชกุศลฯ ๓๑-๐๗-๖๐ 157
อบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ๒๔-๐๗-๖๐ 170
สำรวจความคิดเห็นงานพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ๑๑-๐๗-๖๐ 148
พิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ๑๑-๐๗-๖๐ 142
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๑-๐๗-๖๐ 137
งานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ๐๓-๐๗-๖๐ 171
ทำบุญ 100 วัน พระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) ๑๖-๐๖-๖๐ 201
ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญฯ ๑๔-๐๖-๖๐ 201