Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๑-๐๗-๖๐ 166
งานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ๐๓-๐๗-๖๐ 204
ทำบุญ 100 วัน พระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) ๑๖-๐๖-๖๐ 232
ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญฯ ๑๔-๐๖-๖๐ 237
ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ ๑๔-๐๖-๖๐ 197
ร่วมงานทำบุญสำนักงาน คปภ. จ.สิงห์บุรี ๐๗-๐๖-๖๐ 305
อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์ ๓๑-๐๕-๖๐ 243
ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ ๓๐-๐๕-๖๐ 335
รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๗-๐๕-๖๐ 173
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน ๒๖-๐๕-๖๐ 213