Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมงานทำบุญสำนักงาน คปภ. จ.สิงห์บุรี ๐๗-๐๖-๖๐ 252
อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์ ๓๑-๐๕-๖๐ 203
ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ ๓๐-๐๕-๖๐ 299
รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๗-๐๕-๖๐ 150
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน ๒๖-๐๕-๖๐ 181
สถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๕-๐๕-๖๐ 166
ร่วมงานวันต้นไม้และร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมกันรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 ๑๘-๐๕-๖๐ 192
สำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22" ประจำปี 2560 ๑๘-๐๕-๖๐ 176
งานแถลงข่าวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 ๒๗-๐๔-๖๐ 247
เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๖-๐๔-๖๐ 301