Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ๐๕-๐๗-๕๙ 278
ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ๐๕-๐๗-๕๙ 253
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตเทศบาล ๐๘-๐๖-๕๙ 261
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ๐๘-๐๖-๕๙ 278
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๐๘-๐๖-๕๙ 230
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ๑๓-๐๕-๕๙ 303
กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ๑๓-๐๕-๕๙ 267
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ๑๓-๐๕-๕๙ 257
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๐๔-๐๕-๕๙ 332
รดน้ำดำหัว ขอพรสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๐๔-๐๕-๕๙ 269