Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ๑๕-๑๒-๕๘ 169
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๐๓-๑๒-๕๘ 225
สังเกตการณ์สำรวจ ๐๓-๑๒-๕๘ 189
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๐๓-๑๒-๕๘ 240
วันปิยมหาราช ๐๕-๑๑-๕๘ 235
บวงสรวงพระพรหมสิงห์บุรี ๐๕-๑๑-๕๘ 206
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต ๐๕-๑๑-๕๘ 200
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง ๒๐-๑๐-๕๘ 228
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี ๑๒-๑๐-๕๘ 217
ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียง ๐๓-๑๐-๕๘ 215