Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๐๓-๑๒-๕๘ 248
วันปิยมหาราช ๐๕-๑๑-๕๘ 238
บวงสรวงพระพรหมสิงห์บุรี ๐๕-๑๑-๕๘ 228
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต ๐๕-๑๑-๕๘ 212
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง ๒๐-๑๐-๕๘ 241
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี ๑๒-๑๐-๕๘ 230
ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียง ๐๓-๑๐-๕๘ 216
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราเจ้าพระยา ๐๓-๑๐-๕๘ 196
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๓-๑๐-๕๘ 231
จัดประชุมระดมความคิดเครือข่ายภาคประชาชน ๑๗-๐๘-๕๘ 232