Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รวมพลัง ปกครองท้องถิ่น ภักดีสถาบัน ๒๐-๑๒-๕๙ 309
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ๐๗-๑๒-๕๙ 353
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 50 วัน ๐๒-๑๒-๕๙ 387
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ๒๒-๑๑-๕๙ 301
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ๑๘-๑๑-๕๙ 326
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๗-๑๑-๕๙ 273
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๐๙-๑๑-๕๙ 311
พิธีเปิดหอนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๐๗-๑๑-๕๙ 311
บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ๑๗-๑๐-๕๙ 274
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนสิงหาคม ๑๙-๐๙-๕๙ 274