Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ๑๗-๑๐-๕๙ 278
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนสิงหาคม ๑๙-๐๙-๕๙ 281
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๙-๐๙-๕๙ 331
ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๙-๐๙-๕๙ 282
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสถิติชุมชนในพื้นที่ : จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559 ๐๘-๐๘-๕๙ 345
จัดทำหนังสือ “ผลการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี” ๐๘-๐๘-๕๙ 336
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ๐๘-๐๘-๕๙ 460
ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ๐๕-๐๗-๕๙ 397
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ๐๕-๐๗-๕๙ 326
ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ๐๕-๐๗-๕๙ 302