Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ๑๗-๐๑-๖๑ 220
พิธีเปิด "ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี" ๐๙-๐๑-๖๑ 240
ขอพรปีใหม่ นายสุทธา สายวาณิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ๐๕-๐๑-๖๑ 410
พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และยอดนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร ๐๕-๐๑-๖๑ 224
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 ๒๙-๑๒-๖๐ 231
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ๒๕-๑๒-๖๐ 429
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี ๒๕-๑๒-๖๐ 253
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ๒๑-๑๒-๖๐ 371
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ๑๕-๑๒-๖๐ 242
โครงการฝึกอบรมพิธีกร ศาสนพิธีกร ในงานพิธี พระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ๑๕-๑๒-๖๐ 285