Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๗-๑๑-๕๙ 297
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๐๙-๑๑-๕๙ 342
พิธีเปิดหอนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๐๗-๑๑-๕๙ 338
บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ๑๗-๑๐-๕๙ 298
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนสิงหาคม ๑๙-๐๙-๕๙ 303
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๙-๐๙-๕๙ 350
ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๙-๐๙-๕๙ 307
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสถิติชุมชนในพื้นที่ : จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559 ๐๘-๐๘-๕๙ 374
จัดทำหนังสือ “ผลการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี” ๐๘-๐๘-๕๙ 366
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ๐๘-๐๘-๕๙ 484