Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต ๐๕-๑๑-๕๘ 228
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง ๒๐-๑๐-๕๘ 267
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี ๑๒-๑๐-๕๘ 246
ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียง ๐๓-๑๐-๕๘ 228
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราเจ้าพระยา ๐๓-๑๐-๕๘ 207
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๓-๑๐-๕๘ 244
จัดประชุมระดมความคิดเครือข่ายภาคประชาชน ๑๗-๐๘-๕๘ 246
ซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1 ๑๗-๐๘-๕๘ 305
เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภค ๑๗-๐๘-๕๘ 260
ทดสอบแบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ๑๗-๐๘-๕๘ 120