Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๐๑-๐๔-๕๘ 304
จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ อบต.คอทราย ๒๓-๐๓-๕๘ 327
พิธีเปิดงาน “ย้อนวันวานตลาดเก่าปากบาง หมื่นหาญ 150 ปี” ๐๓-๐๓-๕๘ 406
โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ให้กับส่วนราชการ” ๐๓-๐๓-๕๘ 341
ข้าราชการ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ๐๓-๐๓-๕๘ 316
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2558 ๐๓-๐๓-๕๘ 325
โครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน มกราคม 2558 ๐๔-๐๒-๕๘ 277
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๔-๐๒-๕๘ 322
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558 ๐๘-๐๑-๕๘ 384
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 ๐๘-๐๑-๕๘ 356