Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ผู้ว่าพาทำบุญ ณ ศาลาการเปรียญวัดม่วงชุม ๑๑-๐๕-๕๘ 347
กิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี ด้วย 3 อ.2ส. ๐๑-๐๕-๕๘ 492
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำเดือน เมษายน ๐๑-๐๕-๕๘ 380
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนเมษายน ๐๑-๐๕-๕๘ 268
ผู้ว่าพาทำบุญ ประจำปี 2558 เดือนมีนาคม ๒๘-๐๔-๕๘ 355
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ๒๒-๐๔-๕๘ 461
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือน มีนาคม ๐๑-๐๔-๕๘ 328
โครงการเมืองสิงห์บุรีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน ๐๑-๐๔-๕๘ 347
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๐๑-๐๔-๕๘ 307
จัดโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ อบต.คอทราย ๒๓-๐๓-๕๘ 332