Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สังเกตการณ์สำรวจ ๐๓-๑๒-๕๘ 222
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๐๓-๑๒-๕๘ 281
วันปิยมหาราช ๐๕-๑๑-๕๘ 265
บวงสรวงพระพรหมสิงห์บุรี ๐๕-๑๑-๕๘ 256
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต ๐๕-๑๑-๕๘ 243
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง ๒๐-๑๐-๕๘ 284
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี ๑๒-๑๐-๕๘ 263
ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียง ๐๓-๑๐-๕๘ 240
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราเจ้าพระยา ๐๓-๑๐-๕๘ 224
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๓-๑๐-๕๘ 258