Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ๐๕-๐๗-๕๙ 313
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตเทศบาล ๐๘-๐๖-๕๙ 324
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ๐๘-๐๖-๕๙ 342
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๐๘-๐๖-๕๙ 286
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ๑๓-๐๕-๕๙ 372
กิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ๑๓-๐๕-๕๙ 327
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ๑๓-๐๕-๕๙ 330
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๐๔-๐๕-๕๙ 401
รดน้ำดำหัว ขอพรสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๐๔-๐๕-๕๙ 325
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนเมษายน ๐๔-๐๕-๕๙ 281