Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี 2558 ๐๓-๐๓-๕๘ 349
โครงการ ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำเดือน มกราคม 2558 ๐๔-๐๒-๕๘ 298
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๔-๐๒-๕๘ 340
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558 ๐๘-๐๑-๕๘ 404
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 ๐๘-๐๑-๕๘ 374
จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ๐๘-๐๑-๕๘ 433
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๒๙-๑๒-๕๗ 367
ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๖-๑๒-๕๗ 462
โครงการปรองดองสมานฉันท์คนในชาติและโครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๓-๑๒-๕๗ 312
สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ๑๓-๑๒-๕๗ 553