Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ ให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ในจังหวัดสิงห์บุรี ๑๒-๑๐-๕๘ 285
ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียง ๐๓-๑๐-๕๘ 259
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราเจ้าพระยา ๐๓-๑๐-๕๘ 243
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๓-๑๐-๕๘ 279
จัดประชุมระดมความคิดเครือข่ายภาคประชาชน ๑๗-๐๘-๕๘ 282
ซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1 ๑๗-๐๘-๕๘ 346
เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภค ๑๗-๐๘-๕๘ 295
ทดสอบแบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ๑๗-๐๘-๕๘ 153
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๓-๐๘-๕๘ 276
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ๐๓-๐๘-๕๘ 337