Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๓-๑๐-๕๘ 306
จัดประชุมระดมความคิดเครือข่ายภาคประชาชน ๑๗-๐๘-๕๘ 312
ซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1 ๑๗-๐๘-๕๘ 379
เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภค ๑๗-๐๘-๕๘ 319
ทดสอบแบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ๑๗-๐๘-๕๘ 181
“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ๐๓-๐๘-๕๘ 298
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ๐๓-๐๘-๕๘ 371
โครงการ สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ ๐๓-๐๘-๕๘ 463
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผู้ว่าพาทำบุญ ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ๒๙-๐๗-๕๘ 335
การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๒๙-๐๗-๕๘ 291